Saturday, May 8, 2010

ऎवमपि अस्ति वा ? ఏవమపి అస్తి వా ?

तं यानं आरॊप्य आगच्छ |
తం యానం ఆరోప్య ఆగచ్ఛ |
అతనిని యానము యెక్కించి రా
Please see him on to the bus.अन्यत्‌ किमपि नास्ति कॆवलं सारः |
అన్యత్‌ కిమపి నాస్తి కేవలం సారః |
వేరే యేమీ లేదు, ఒట్టి రసము (తప్ప)
Nothing except soup.भवान्‌ अधिकं (मूल्यं) दत्तवान्‌ |
భవాన్‌ అధికం (మూల్యం) దత్తవాన్‌ |
మీరు ఎక్కువ (మూల్యము) ఇచ్చినారు
You paid more.तिष्ठ, अहं स्मरामि तत्‌ |
తిష్ఠ, అహం స్మరామి తత్‌ |
వుండు, నాకు గుర్తుంది అది
Wait, I know it.यानं तदानीं ऎव आगत्य स्थितम्‌ |
యానం తదానీం ఏవ ఆగత్య స్థితమ్‌ |
యానము యెప్పుడో వచ్చి వుంది
Bus has already arrived at the platform.यानं न प्राप्तं, अत ऎव विलम्बः |
యానం న ప్రాప్తం, అత ఏవ విలమ్బః |
యానము దొరకలేదు అందుకని విలంబము ఐనది
Could not get the bus,hence late.अहं तद्दिनॆ वर्गं न आगतवान्‌ आसम्‌ |
అహం తద్దినె వర్గం న ఆగతవాన్‌ ఆసమ్‌ |
నేను ఆ రోజున కక్షకి (వర్గానికి) రాలేకపోయాను
I did not attend the class that day.पर्पटम्‌
పర్పటమ్‌
అప్పడము
Pappadamभॊजनं कृत्वा निद्रां कुरु |
భోజనం కృత్వా నిద్రాం కురు |
భోజనము తరువాత నిద్ర పో.
Have a nap after meals.ऎवमपि अस्ति वा ?
ఏవమపి అస్తి వా ?
ఇలాగా ఇది?
Is it like this ?

9 comments:

 1. భాస్కర్ రామరాజు గారూ...,

  నమస్కారం. క్రొత్తగా నేను హారం ప్రచార బాధ్యతను తీసుకున్నాను. కాబట్టి హారం గురించి
  ఓ నాలుగు మాటలు చెప్పుకుందామని మీ బ్లాగు తలుపు తడుతున్నాను. హారం ను మీరు చూడాలంటే ఈ లింకు పైన నొక్కండి. హారం ప్రతి ఐదారు
  నిమిషాలకు మీ బ్లాగునుంచి టపాలను సేకరించి చూపిస్తుంది. అంతే కాక మీరు,
  మనతోటి బ్లాగర్లు వ్రాసిన టపాలను గానీ వ్యాఖ్యలను చూసుకోవడం చాలా సులభం. హారంలో వ్యాస రచయితల పేర్లు, వ్యాఖ్యాతల పేర్ల పైన క్లిక్ చేసి సులభంగా వారి వారి వ్యాసాలను,వ్యాఖ్యలను చూసికొనే వీలుంది.

  తాజా టపాలనే కాక బ్లాగుల్లో లభ్యమయ్యే జ్ఞానాన్ని వివిధవర్గాలగా క్రోడీకరించి, గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా
  తెలుగు తల్లి నోటినుంచి రాలిన ముత్యాలను గుదుగుచ్చి మీ ముందుంచుతుంది. ఈ ప్రయత్నంలో
  హారం ప్రస్తుతానికి ఆధ్యాత్మికం, పద్య సాహిత్యం, సాంకేతికం, హాస్యం, పాటలు,సినిమాలు, బొమ్మలు,సంగీతం, కవితలు, బాలసాహిత్యం, వంటలు మొదలైన వర్గాలుగా క్రోడీకరించి చూపిస్తుంది. .

  మీ సౌకర్యాన్ని బట్టి వీలును బట్టి ఓ సారి దర్శించండి. నచ్చితే వాడండి. ఇంకా నచ్చితే మీబ్లాగులో హారం లింకు ను వుంచి ప్రోత్సహించండి. హారం లింకు ఇక్కడ నుండి సంగ్రహించి మీ బ్లాగులో వుంచవచ్చు. అభిప్రాయాలను దయచేసి ఇక్కడ తెలుపండి . టపాకు ఏమాత్రం సంబంధం లేని వ్యాఖ్య వ్రాసినందుకు క్షమించండి.

  - హారం ప్రచారకులు.

  ReplyDelete
 2. Did my earlier comment get posted ?

  ReplyDelete
 3. sorry...my earlier comment was this -
  I think it'd be a good idea to continue this site by explaining the meaning of upanishad verses or taking verses from valmiki ramayan & explaining word by word meanings of each word with the help of your well versed sanskrit friends or the people in your area who're well versed in sanskrit.
  I think that will be more interesting. What say ?

  ReplyDelete
 4. Bhaskar garu, my knowledge in sanskrit is very limited & poor. I don't even know the grammar variants of a word ie for example Ramesu, Ramebhayaha, like this.
  I myself am looking forward to learn sanskrit from a guru. So yes, I'm afraid I'm not in a knowledgeable position to contribute.
  But I'm very curious to know meanings of words I don't know, in any language & I try to learn from people who know. Lately I was listening to some sooktams from the vedas ( using http://mio.to ) & I couldn't even find meanings using a dictionary because I don't know the root of the word to look at in the dictionary. For eg: ramasya - you must know root is rama, sometimes for some words it's not easy to know the root - if you can't make out what the word is.
  One needs to be proficient for this, unfortunately a beginner like me who's shooting in the dark may keep others in dark as well.
  I'll give you one more example for you to know my agony. I came across the word - jata vedaysa many times listening to many sooktams. I was looking for jata = born, veda = vedas & derived its meaning as something born from the vedas, it didn't make sense why this word is used in the line, but it's one word - jataveda means agni itseems - someone I know told me this after politely asking & the person is highly busy person & may not get time for my silly doubts always.

  ReplyDelete
 5. The sanskrit what we learn is not vedic sanskrit. Vedic sanskrit has lot more in depth meaning. Thats why we have bhashyam to clarify the real meaning in different ways. By the way, how are you doubg? Long time no see. Hope all is well. See if you and people like you can share some content, tgat can be a light for so many

  ReplyDelete
 6. Sir, glad to get a reply from you. Wishing you & your family are doing great. As I said my grammar is very weak, I only happen to remember the meanings of few words I heard here & there in a 2 hr sanskrit class which was very basic word meanings I know. Miss your nalabheema blog ( new ) posts a lot, but who am I complain, sometimes I'm lazy to even comment on a blog I like. :-)

  That's all I know of sanskrit from a 2 hr class, which I attended just once in a lifetime - I forgot 90% of it by now. Otherwise if I had any knowledge, I'd have been so happy to share.
  I'm not sure of the differences between vedic sanskrit & day-day sanskrit. Even for day-day sanskrit, sometimes finding the root of a word gets tough for me. For eg: a friend of mine shared with me a sanskrit magazine for few hours on his trip here ( sanskrit chandamama - they stopped printing chandamama altogether ). I couldn't even check for the meanings as I couldn't find out the root of the words. This was an year ago, so I don't remember any examples too.

  Reg - how I'm doing ? Not very sure, I've been better. Lots of work pressure due to my postponing some overtime. Will be busy in it for a while.

  ReplyDelete
 7. Be young my friend, everything will be alright. Dont get into middle age crisis

  ReplyDelete
 8. arya, nenu young ye. Inka pelli kaaledu. Appude mid-life crisis lanti words use chesi naaku leni poni doubts teppinchakandi. :-)

  ReplyDelete